Grond -,Weg - en Waterbouw en Cultuur technische werken

Op dit gebied verzorgd Grondwerkbedrijf Westland o.a. het volgende:

Asfalt              Egaliseren